Fundacja

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury działa od roku 2009 w obszarze kulturalno-edukacyjnym.

Głównymi projektami Fundacji są:

1. Międzynarodowe Forum Pianistyczne "Bieszczady bez granic" w Sanoku

2. Międzynarodowy Festiwal "Bieszczady bez granic" w Euroregionie Karpat

3. Wawer Music Festival w Warszawie

4. Mistrzowska Szkoła Pedagogiki Instrumentalnej i Wokalnej w Sanoku razem z CEA przy MKiDN,

5. Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie dla Stroicieli Fortepianów w Sanoku razem z Yamaha Music Europe.

6. Mistrzowskie Konkursy dla Pedagogów Muzyki w Warszawie z Yamaha Music Europe

7. Europejski Festiwal Akademii Muzycznych w Warszawie

8. Działalność wydawnicza "Zeszyty Naukowe Forum" razem z CENSA przy MKiDN w Warszawie

PFRK stale poszerza zakres działania i grono nowych Partnerów, kładąc przy tym szczególny nacisk na wysoką wartość organizowanych przedsięwzięć.  Projekty PFRK cieszą się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza zwiększająca się z roku na rok liczba uczestników i publiczności. Organizowane przedsięwzięcia kulturalne sprzyjają międzynarodowej współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy młodzieżą i pedagogami z całego świata. Do kolejnych edycji przedsięwzięć zapraszane są nowe osobistości ze świata kultury i biznesu dzięki czemu młodzi artyści uczą się możliwości wykorzystania tych dziedzin dla rozwijania swoich talentów i profesji. PFRK zamierza kontynuować zadania pomocowe dla młodych artystów poprzez umożliwianie im udziału w występach, koncertach, poprzez przyznawanie stypendiów oraz umożliwianie uczestniczenia w indywidualnych, darmowych lekcjach z uznanymi pedagogami.
Promowanie i upowszechnianie muzyki klasycznej na terenach zaniedbanych kulturowo, zwiększanie aktywności społecznej i kulturalnej obywateli oraz kształtowanie młodego człowieka poprzez edukację muzyczną to najważniejsze cele, jakie stawiamy sobie na kolejne lata naszej działalności

 

Cele Fundacji

  1. Wspieranie kształcenia i rozwoju młodych polskich pianistów;
  2. Wspieranie twórczości artystycznej we wszelkich jej postaciach
  3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4. Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców terenów województwa podkarpackiego;
  5. Wspieranie współpracy i integracji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Karpat, a zwłaszcza kultury muzycznej Polski, Słowacji i Ukrainy
  6. Wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji;
  7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  8. Działalność edukacyjna, oświatowa, wydawnicza i badawcza;
  9. Propagowanie i wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń w zakresie twórczości artystycznej, a szczególnie kultury muzycznej.