Zarząd

Uchwała nr 1/28.08.2009 z dnia 28.08.09 roku w sprawie wyboru władz Zarządu

Zarząd Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury

Na podstawie § 13 pkt.3 Statutu Fundacji.
Zarząd Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury powołuje na funkcję

Prezesa Zarządu - Pana Jarosława Drzewieckiego

V-ce Prezesa Zarządu - Pana Janusza Ostrowskiego

Rada Fundacji

Uchwała nr 2/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

ZGROMADZENIA FUNDATORÓW Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie:   powołania członków Rady Fundacji

 

1) Na podstawie §12 pkt. 3 Statutu Fundacji, Zgromadzenie Fundatorów Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury powołuje na członków Rady Fundacji

          - Panią Joannę Klimkowską,

          - Pana Krzysztofa Szczepaniaka oraz

          - Pana Andrzeja Smolika.

 

2) Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dnia 29 grudnia 2017 roku w Rzeszowie odbyło się Zebranie Rady Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury z siedzibą w Sanoku.
W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady  - Pani Joanna Klimkowska, Pan Krzysztof Szczepaniak, Pan Andrzej Smolik oraz Fundator Pan Janusz Ostrowski.

Pan Janusz Ostrowski zaproponował, aby funkcję Przewodniczącego Rady objąła Pani Joanna Klimkowska, funkcję Wiceprzewodniczącego Rady – Pan Krzysztof Szczepaniak oraz funkcję Sekretarza Rady – Pan Andrzej Smolik.

 

Zgodnie z par.12 pkt. 7 Statutu dokonano wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady, podejmując jednogłośnie następującą uchwałę:

 

Uchwała nr 3/2017 RADY Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: podziału funkcji pomiędzy członków Rady

 

1) Na podstawie § 12 pkt.7  Statutu Fundacji, Rada Podkarpackiej Fundacji

    Rozwoju Kultury powołuje na funkcję:

     - Przewodniczącego Rady  - Panią Joannę Klimkowską

     - Wiceprzewodniczącego Rady  - Pana Krzysztofa Szczepaniaka

     - Sekretarza Rady  - Pana Andrzeja Smolika.

2) Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia

 

Na tym Zebranie Rady  Fundacji zakończono

Rada Patronacka

1. reż. Agnieszka Holland - przewodnicząca
2. Elżbieta Łukacijewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego
3. Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna
4. Jerzy Kwieciński - Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Warszawa
5. Milan Novotný - Dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie
6. not. Waldemar M. Adamus - notariusz, Warszawa
7. dyr. Jacek Tejchma - dyrektor Samorządowego Centrum Kultury, Mielec
8. Andrzej Jagodziński – dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie
9. prof. Mateus Ol’ha – Rektor Akademii Umieni w Banskiej Bystrzycy

Rada Artystyczna

  1. prof. Andrzej Jasiński - przewodniczący
  2. prof. Viera Nosina – Akademia Muzyki im. Gnesinych w w Moskwie
  3. prof. dr hab. Stanisław Uliasz - Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
  4. reż. Katarzyna Adamik - reżyser teatralno-filmowy
  5. dyr. Maria Błaszczak - Impresariat IAMB
  6. prof.Igor Pylatyuk - skrzypek, dyrygent, Rektor AM im.M.Lysenki we Lwowie