Zarząd

Uchwała nr 1/28.08.2009 z dnia 28.08.09 roku w sprawie wyboru władz Zarządu

Zarząd Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury

Na podstawie § 13 pkt.3 Statutu Fundacji.
Zarząd Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury powołuje na funkcję

Prezesa Zarządu - Pana Jarosława Drzewieckiego

V-ce Prezesa Zarządu - Pana Janusza Ostrowskiego

Rada Fundacji

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury z dnia 31.12.2020

Dnia 31.12.2020 roku w Sanoku odbyło się Zebranie Rady Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury z siedzibą w Sanoku. 
W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady  - Pani Joanna Klimkowska, Pan Krzysztof Szczepaniak, Pan Andrzej Smolik oraz Pani Irena Pelczarska.

Spotkanie dotyczyło przyjęcia rezygnacji Pani Joanny Klimkowskej z funkcjji przewodniczącego Rady Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury, powołaniem nowego członka Rady Fundacji oraz podziału funkcji pomiędzy członków Rady Fundacji.

Na tym Zebranie Rady  Fundacji zakończono.

 

Uchwała nr 04/2020 z dnia 31.12.2020r.

Rady Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury

w sprawie:   podziału funkcji pomiędzy członków Rady Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury.

 

1) Na podstawie §14 ust. 7 Statutu Fundacji, Rada Fundacji na spotkaniu w dniu 31.12.2020 roku w Sanoku powołuje na funkcję:

          - Przewodniczącego Rady - Panią Irenę Pelczarską

          - Wiceprzewodniczącego Rady - Pana Krzysztofa  Szczepaniaka 

          - Sekretarza Rady - Pana Andrzeja Smolika.

2) Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia 

 

RADA PATRONACKA

prof. Andrzej Jasiński 

Philippe Giusiano

Koji Shimoda

RADA ARTYSTYCZNA

prof. Viera Nosina 

Danuta Gwizdalanka

Lidia Grychtołówna

Janina Tatarska