Paderewski Symphony Orchestra

Paderewski Symphony Orchestra
Premierowa trasa koncertowa Paderewski Symphony Orchestra pod dyr. Michała Szymanowskiego.
Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.