Etno Bieszczady

Etno Bieszczady

Celem projektu " Etno Bieszczady" jest wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej grup etnicznych, które zamieszkiwały polskie Karpaty, w szczególności
rejon Bieszczad, w tym popularyzacja dziedzictwa kulturowego Bojków i Łemków – świata karpackich górali, kojarzonego z grajkami i taborami na tle pięknej przyrody gór, rzek, pól, z przydrożnymi kaplicami i szałasami. Świata, który odchodzi w zapomnienie, pozostawiając po sobie ważną dla kultury i historii Polski spuściznę. Zadanie ma na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego tych powoli zapominanych grup etnicznych poprzez prezentację ich muzyki, kultury i tradycji podczas czterech koncertów, dwóch spotkań (historycznego i autorskiego) oraz warsztatów rękodzielniczych i wystawy prac po-warsztatowych. Ważnym elementem działania będzie jego wymiar edukacyjny i animacyjny, włączający uczestników poprzez warsztaty i wystawę prac po-warsztatowych