Konkurs PGE dla Talentów 2015

Konkurs PGE dla Talentów 2015

Aktualności

Regulamin

Regulamin    

Nagrody

Do wygrania:

Nagroda I – stypendium  „Stypendysta PGE” – bezpłatny aktywny udział
w X Forum „Bieszczady bez granic” w dniach 30.01 – 08.03.2015r.

Stypendium zostanie ufundowane 1 Laureatowi.

Stypendium pomieści wpisowe wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

 

Nagroda II„Stypendysta PGE” – bezpłatny aktywny udział w X Forum „Bieszczady bez granic” w dniach 30.01 – 08.03.2015r. oraz sfinansowanie indywidualnego spotkania z wybitnym artystą – pedagogiem z polski lub z zagranicy (coach), które pozwoli wytyczyć plan rozwoju artystycznego młodego artysty, wskazać priorytety, mocne i słabe strony oraz ścieżki realizacji kariery zawodowej.

Stypendium zostanie ufundowane 1 Laureatowi.

Stypendium pomieści wpisowe oraz sfinansowanie spotkania z Pedagogiem.

 

Nagroda III – „Stypendysta PGE” – bezpłatny aktywny udział w X Forum „Bieszczady bez granic” w dniach 30.01 – 08.03.2015r.

Stypendium zostanie ufundowane 8 Laureatom.

Stypendium pomieści wpisowe.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń drogą elektroniczną lub papierową upływa z dniem 19 stycznia 2015!

 

Laureatom zostanie zwrócona kwota opłaconego już wpisowego na uczestnictwo w X MFP.

Laureaci

„Konkurs PGE dla talentów 2015” został rozstrzygnięty. 

Z wielu nadesłanych prac konkursowych do II etapu zakwalifikowało się 18 osób, natomiast Laureatami zostały osoby, które uzyskały ponad 23 pkt. 
- Nagrodę I (wpisowe wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem) otrzymuje Jekaterina Drzewiecka
- Nagrodę II ( bezpłatny aktywny udział w X Forum „Bieszczady bez granic” oraz sfinansowanie indywidualnego spotkania z wybitnym artystą) otrzymuje Michał Bednarz
- Nagrodę III (bezpłatny aktywny udział w X Forum „Bieszczady bez granic”) otrzymują: 
- Aniela Sereda
- Robert Maciejowski
- Kuba Matuszczyk
- Julia Murawska
- Barbara Wisłocka
- Olesia Gaiduk
- Mateusz Putyra 
- Ivan Shemchuk

Wszyscy Laureaci otrzymują tytuł „ Stypendysta muzyczny Polskiej Grupy Energetycznej”

Zwycięzcą serdecznie gratulujemy!

Partner