Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Pani/Panu danych jest PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU KULTURY z siedzibą przy ul. 3 Maja 15, 38-500 Sanok, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z umowy lub usługi,  pomiędzy Panią/Panem a PODKARPACKĄ FUNDACJĄ ROZWOJU KULTURY na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawiania faktur.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • data urodzenia
  • adres szkoły uczestnika.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 

 Podstawa prawna:
 1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.);
 2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 1231);
 3. Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016