Utwory K.Vilenskiego na koncert z orkiestrą w czasie XV Forum.

Utwory K.Vilenskiego na koncert z orkiestrą w czasie XV Forum.

Zachęcamy wszystkich uczestników aktywnych biorący udział w XV Międzynarodowym Forum Pianistyczny "Bieszczady bez granic", którzy są zainteresowani zagraniem koncertu z orkiestrą do przygotowania utworów Konstanty Vilenskiego, na które istnieje wysokie zapotrzebowanie publiczne.

Utwory do wyboru:

 
  • K.Vilensky– Wariacje na tematy BACHA
  • K.Vilensky– Fantazja  na tematy MOZARTA
  • K.Vilensky– Wariacje na tematy CHOPINA

Nuty prześlemy bezpłatnie drogą internetową. Proszę napisać w Uwagach.

Aplikacje zgłoszeniowe Forum dostępne są pod adresem: https://forum.interpiano.pl/pol/aplikacja/aplikacja_zgloszeniowa