Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "Młody Wirtuoz"

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 'Młody Wirtuoz'

Miło nam poinformować, że Zarząd Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury, główny organizator Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz” w Sanoku postanowił rozszerzyć formę uczestnictwa w Konkursie o wcześniej przygotowaną i przesłaną prezentację audio-video. Dzięki temu kwarantanna, choroba lub inne zdarzenie losowe nie przeszkodzą w udziale konkursowym. Uczestnictwo osobiste lub przesłane nagranie audio-video będzie traktowane równorzędnie z zastrzeżeniem, że:

  • Dwa utwory konkursowe, nagrane „bez montażu”, będą przysłane do Biura Fundacji do 30.03.2021 roku.
  • Na początku prezentacji proszę nagrać imię i nazwisko uczestnika oraz tytuły utworów.
  • Prosimy o przesłanie ankiety zgłoszeniowej drogą elektroniczną wraz z załączonym zdjęciem paszportowym oraz wpłatą wpisowego

Międzynarodowe Jury będzie oceniało uczestników w kolejności ustalonej przez Dyrektora Konkursu, niezależnie od formy prezentacji.

TERMIN KONKURSU ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA 25 i 26 kwietnia 2021 roku.


We are pleased to inform that the board of Podkarpacka Foundation for the Development of Culture, the main organizer of International Pianists Competition „Young Virtuoso” in Sanok decided to include audio-video presentation as one of the ways of participation. Due to the current global situation or other circumstances we wouldn’t want anyone to miss out on the opportunity to participate in this competition. Presentation in person or emailed over will be treated equally under few conditions: 

  • two productions have to be send to the Foundation Office WITHOUT EDIT by 30.03.2021
  • each presentation should be started with full name of the participant and title of the presented piece
  • please fill in the entry form and email it over along with a passport picture of participant and the entry fee.

International Jury will be rating the presentation in order decided by the Director of the Competition despite the form of presentation.

THE DATE OF COMPETITION HAS BEEN CHANGED TO April 25 and 26, 2021.