Wywiad z prof. Piotrem Kalcińskim

Wywiad z prof. Piotrem Kalcińskim

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z prof. Piotrem Kalcińskim kierownikiem kliniki chirurgii dziecięcej i transplantacji narządów CZD, dotyczącego koncertu charytatywnego organizowanego przez PFRK dla CZD w Warszawie. Artykuł pojawił się w numerze 6, Kuriera wawerskiego.