VII Międzynarodowy Konkurs-Festiwal Polskiej Muzyki Fortepianowe

VII Międzynarodowy Konkurs-Festiwal Polskiej Muzyki Fortepianowe

VII Międzynarodowy Konkurs-Festiwal Polskiej Muzyki Fortepianowej w Wilnie, poświęcony Fryderykowi Chopinowi odbył się 15-17 marca 2018 roku. Wydarzenie to  orgaznizowane jest na Litwie od 1999 roku, co trzy lata i jest jednym z najważniejszych międzynarodowych projektów muzyki fortepianowej, organizowanych na Litwie przez Szkołę Muzyczną w Nowej Wilejce i Instytut Polski w Wilnie.

                W tegorocznej edycji wzięło udział 84 uczestników z 9 krajów. Dzięki staraniom Fundacji - PFRK i hojności Pani Anny Kullandy – naszego Mecenasa, stypendyści PFRK i uczniowie z PSM I i II st. z klasy p. Janusza Ostrowskiego uczestniczyli w tym ważnym projekcie.

                Z wielką radością i satysfakcją pragniemy zawiadomić, iż nasi podopieczni: Nikola Knurek, Przemysław Ostrowski i Wojciech Putyra zostali Laureatami tego prestiżowego konkursu.

                Należy także nadmienić, iż dla obu naszych krajów jest to ważna rocznica -  100 - lecie odzyskania Niepodległości Polski i Litwy, dlatego ranga tego wydarzenia była znacząca. V-ce Prezes PFRK Janusz Ostrowski przyznał innym laureatom starszej grupy: Davidowi Romer ( Węgry) oraz Emiliji Sukyte (Litwa) nagrodę w postaci zaproszenia na XIV Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” i pokrycia wpisowego w wysokości 150 Euro.