Rostrzygnięcie zamówienia

Rostrzygnięcie zamówienia

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury dziękując za udział w postępowaniu informuje, że zamówienie publiczne pod nazwą "Zakup fortepianów - kluczowych elementów koncertów Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury" ogłoszone dnia 17.04.2019r. zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego w załączeniu przesyłamy ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ROZSTRZYGNIĘCIE