II MKMP im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

II MKMP im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej w Rzeszowie promuje dorobek muzyki polskiej XIX i XX wieku, która została zapomniana lub jest mniej popularna w praktyce koncertowej. Ma się przyczynić do tego, by szeroka publiczność poznała na nowo odkrywane utwory, a niesłusznie zaniedbana spuścizna doczekała się należytego opracowania i nowych edycji. Równie ważnym celem konkursu jest promowanie utalentowanych muzyków, którzy zdecydują się włączyć do swojego repertuaru mniej znane dzieła polskich kompozytorów. Organizacja konkursu to także promocja Polski jako miejsca, gdzie odbywają się wydarzenia artystyczne o międzynarodowym zasięgu. Konkurs odbywa się co dwa lata i może być przeznaczony dla różnych składów wykonawczych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu, która odbędzie się 11–18 września 2021 w Rzeszowie.

Regulamin Konkursu w wersji polskiej i angielskiej mogą Państwo pobrać z linków poniżej:

Regulamin MKMP_PL

Regulamin MKMP_EN