II Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej

II Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej

Celem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki jest popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalanie w świadomości odbiorców znaczenia zarówno twórczości Stanisława Moniuszki, jak i wielu wybitnych polskich kompozytorów. Konkurs promuje dorobek muzyki polskiej XIX i XX wieku, zwłaszcza utwory, które odkrywane są na nowo przez uczestników wydarzenia. Dzięki temu repertuar ten można przywrócić w praktyce koncertowej. Konkurs jest kierowany do profesjonalistów, bez ograniczeń ze względu na wiek i obywatelstwo uczestników. Ma się przyczynić do tego, by szeroka, międzynarodowa publiczność poznała prezentowane utwory, a spuścizna pokoleń polskich twórców doczekała się należytego opracowania i nowych edycji. Równie ważnym celem konkursu jest promowanie utalentowanych muzyków, którzy zdecydują się włączyć do swojego repertuaru mniej znane dzieła polskich autorów. Organizacja konkursu to także promocja Polski jako miejsca, w którym odbywają się wydarzenia artystyczne o ogólnoświatowym zasięgu.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Polskiego Radia RDC gdzie, gośćmi Piotra Majewskiego byli Lilianna Zalesińska z Biura konkursowego i prof. Jarosław Drzewiecki – przewodniczący Jury w kategorii Pianiści.

Link do audycji znajduje się poniżej: 

 Południe z Animuszem: II Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki – Warszawa i Mazowsze – najnowsze wiadomości w RDC